(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium dihydrocetyl phosphate

Sodium dihydrocetyl phosphate


(Tiếng Việt. Natri dihydrocetyl phosphate)

Chất hoạt động bề mặt được dùng như một chất làm sạch.
X