(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium dehydroacetate

Sodium dehydroacetate


(Tiếng Việt. Natri dehydroacetate)

Chất bảo quản chống lại vi khuẩn và nấm được sử dụng với ngưỡng nồng độ ở 0.1% hay ít hơn. Nó rất hữu ích khi kết hợp với paraben. Có thể gây ra kích ứng da.
X