(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium cocoyl sarcosinate

Sodium cocoyl sarcosinate


(Tiếng Việt. Natri cocoyl sarcosinate)

Chất hoạt động bề mặt được dùng như một chất làm sạch.