(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Sodium aluminuschlorohydroxylactate

Sodium aluminuschlorohydroxylactate


(Tiếng Việt. Natri aluminuschlorohydroxylactate)

Một hoạt chất làm se trong mỹ phẩm. Đây là một muối vô cơ.
X