(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Silicone wax

Silicone wax


(Tiếng Việt. Sáp Silicone)

Cung cấp cho công thức một độ trượt trên da được cải thiện.
X