(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Silicon glyconucleopeptide

Silicon glyconucleopeptide


Chất điều hòa. Đây là một loại protein được gắn thêm silicone.
X