(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Serine

Serine


Một axit amin ưa nước. Serine giúp giữ lại sự cân bằng độ ẩm của da. Xem thêm axit amin; protein.