(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Saw palmetto fruit extract (Serenoa serrulata)

Saw palmetto fruit extract (Serenoa serrulata)


(Tiếng Việt. Chiết xuất quả cây cọ lùn)

Đặc trưng bởi tính chất kháng viêm.