(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Rose petal extract

Rose petal extract


(Tiếng Việt. Chiết xuất cánh hoa hồng)

Có giá trị trong việc làm se nhẹ và làm săn. Xem thêm rose oil.
X