(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ricinoleth

Ricinoleth


Một chất hoạt động về mặt được sử dụng như một chất làm sạch, nhũ hoá và ổn định hóa.
X