(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Rice germ oil

Rice germ oil


(Tiếng Việt. Dầu mầm lúa gạo)

Sử dụng trong mỹ phẩm nhờ vào tính chất làm mềm của nó.