(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Riboflavin tetraacetate

Riboflavin tetraacetate


Một chất điều hòa da. Nó là một dẫn xuất của vitamin B2. Xem thêm vitamin B.
X