(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Retinaldehyde

Retinaldehyde


Một loại retinoid nhẹ gắn liền với khả năng làm tăng độ dày của biểu bì mà không hình thành erythema.