(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Red raspberry extract

Red raspberry extract


(Tiếng Việt. Chiết xuất mâm xôi đỏ)

Được đánh giá là một chất làm se. Xem thêm raspberry concentrate.
X