(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Red clover

Red clover


(Tiếng Việt. Xa trục thảo đỏ)

Được mô tả là hữu ích cho việc điều trị mụn và chứng chàm bội nhiễm. Xem thêm clover; isoflavone.