(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Pvp/hexdecene copolymer

Pvp/hexdecene copolymer


Được thiết kế để sử dụng trong các công thức mong muốn một hệ vân chuyển duy nhất. Xem thêm polyvinylpyrrolidone.
X