(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Propylene glycol mono-isostearate

Propylene glycol mono-isostearate


Tên gọi khác: propylene glycol isostearate.

Một chất làm mềm.