(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Propylene glycol di-pelargonate

Propylene glycol di-pelargonate


Một este làm mềm với độ thẩm thấu qua da và tính lan tỏa tốt. Không để lại cảm giác nhờn.