(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Pregnenolone hemisuccinate

Pregnenolone hemisuccinate


Sử dụng cục bộ như một chất kháng viêm và chống châm chích. Đây là một loại corticosteroid. Xem thêm primrose extract.