(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ppg-30 cetyl ester; -50 cetyl ester

Ppg-30 cetyl ester; -50 cetyl ester


Cả hai chất này đều là chất làm mềm.