(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Ppg-2-peg 20 isocetyl acetate

Ppg-2-peg 20 isocetyl acetate


Chất  mùi và nhũ hoá cho hệ dầu-trong-nước.