(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Potassium sulfate

Potassium sulfate


(Tiếng Việt. Kali sulfate)

Một thuốc thủ trong mỹ phẩm. Kali sulfate là một muối vô cơ với chức năng chính là tăng độ nhớt.