(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Potassium stearate

Potassium stearate


(Tiếng Việt. Kali stearate)

Chất làm sạch và nhũ hoá.