(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Potassium alum

Potassium alum


Tên gọi khác: alum.

(Tiếng Việt. Phèn kali)

Một chất làm se trong mỹ phẩm.