(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyvinyl alcohol

Polyvinyl alcohol


Chất kết nối, tạo màng và tăng độ nhớ được sử dụng chủ yếu trong sản phẩm trang điểm và sơn móng tay.