(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyvinyl acetate emulsion

Polyvinyl acetate emulsion


(Tiếng Việt. Nhũ tương polyvinyl acetate)

Một chất kết nối,  nhũ tương và tạo màng. Xem thêm polyvinylpyrrolidone.