(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polysorbate 20

Polysorbate 20


Chất hòa tan, nhũ hóa, điều chỉnh độ nhớt, và  hóa cho tinh dầu hòa tan trong nước.