(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyquaternium-51

Polyquaternium-51


Sử dụng như một chất tạo màng và bao gồm tính chất điều hòa da, giúp cải thiện cảm giác về da.