(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polypentaerylthritol tetralaurate

Polypentaerylthritol tetralaurate


Một chất nhũ hóa. Được đánh giá là một nguyên liệu thô không gây mụn.
X