(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyoxyethylene stearyl alcohol

Polyoxyethylene stearyl alcohol


Một chất nhũ hóa. Xem thêm PEG stearol.
X