(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyol stearate

Polyol stearate


Chất nhũ hoá và làm đặc.