(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyisobutene (hydrogenated)

Polyisobutene (hydrogenated)


(Tiếng Việt. Polyisobutene (đã hydro hoá))

Một chất làm mềm.
X