(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyethylene glycol monostearate

Polyethylene glycol monostearate


Một chất nhũ hóa. Xem thêm PEG