(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyethoxyethylene compounds

Polyethoxyethylene compounds


(Tiếng Việt. Các hợp chất polyoxyethylene)

Chất nhũ hoá được sử dụng trong các công thức mỹ phẩm.
X