(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyether-1

Polyether-1


Một chất làm đặc có khả năng nhũ hóa. Có thể cung cấp độ ẩm và nhờn.