(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polycaprolactone

Polycaprolactone


Một polymer tổng hợp đóng vai trò như một chất tạo huyền phù.
X