(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polybutylene terephtalate

Polybutylene terephtalate


Chất tạo màng và tăng độ nhớt.