(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Polyalkoxy ester

Polyalkoxy ester


Chất làm đặc, bổ trợ nhũ hóa, và dưỡng thể được sử dụng trong các công thức mỹ phẩm.
X