(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Pollen extract

Pollen extract


(Tiếng Việt. Chiết xuất phấn hoa)

Một loại chiết xuất thu được từ phấn của hoa.