(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Pine cone extract

Pine cone extract


(Tiếng Việt. Chiết xuất quả thông)

Được cho là một chất kích thích da. Chiết xuất này thu được từ quả thông. Xem thêm pine extract.
X