(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Pine bark extract

Pine bark extract


(Tiếng Việt. Chiết xuất vỏ thông)

Sử dụng để làm dung môi. Nó cũng là một chất khử trùng và chất kích thích. Chiết xuất vỏ thông có thể gây kích ứng da.
X