(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Phytosterol oleate

Phytosterol oleate


Tiền tố phyto- mang ý nghĩa là “thực vật”. Xem thêm sterol.