(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Phosphoric acid

Phosphoric acid


(Tiếng Việt. Axit phosphoric)

Chất bảo quản và chống oxy hoá. Nó gây kích ứng cho da khi dử dụng trong dung dịch đậm đặc.