(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Phosphatidylserine

Phosphatidylserine


Sử dụng trong quá trình sản xuất một lượng lớn liposome.