(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Phosphatidyl ethanolamide

Phosphatidyl ethanolamide


Thành phần phụ của màng liposome mỹ phẩm và dược phẩm.
X