(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Phenoxyethylparaben

Phenoxyethylparaben


Một chất bảo vệ được đánh giá là nguyên liệu thô không gây mụn trứng cá.