(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peptone

Peptone


Một loại dẫn xuất của protein. Xem protein.