(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peptide clb-253, -cl-2572, -clf-5

Peptide clb-253, -cl-2572, -clf-5


Tên thương mại cho một chuỗi các peptide khác nhau được tìm thấy trong sản phẩm của một số quá trình sản xuất mỹ phẩm đặc biệt. Xem peptide.
X