(08) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Pentasodium ethylenediamine tetramethylene phosphate

Pentasodium ethylenediamine tetramethylene phosphate


Một chất tạo phức vòng càng như EDTA.