(028) 39255908|9h sáng - 5h chiều|thứ 2 - thứ 6

Peg-octanoate

Peg-octanoate


Tất cả các PEG octanoate đều được liệt kê như là nhữung chất nhũ hoá bất chấp số các PEG có trong công thức.
X